Home » Документните престъпления по българското наказателно право by Момяна Гунева
Документните престъпления по българското наказателно право Момяна Гунева

Документните престъпления по българското наказателно право

Момяна Гунева

Published 2009
ISBN :
Paperback
60 pages
Enter the sum

 About the Book 

Развитието на обществото и усложняването на неговите потребности са довели до възникването на документа. Това е един изцяло социален продукт, който се променя според новопоявилите се нужди. Изправени сме пред проблематика, която не само е твърде обширна и многоаспектна, но и изключително динамична. В съвременното право документите имат огромно значение както от материалноправната, така и от процесуалноправна гледна точка, следователно наказателноправният кръг от въпроси далеч не изчерпва цялото и многообразие.